Strona główna

Strona główna

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Firma PRO Marcin Urbański przestrzega obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. z póź.zm. „ O ochronie danych osobowych”. Zgodnie z powyższym firma PRO Marcin Urbański ma prawo do przetwarzania danych osobowych podanych za pośrednictwem formularza internetowego wyłącznie w celu realizacji zamówienia. Za dodatkowa zgodą może wykorzystywać podane dane w celach marketingowych.

 2. Administratorem danych osobowych użytkowników sklepu internetowego www.motosklep.katowice.pl jest PRO Marcin Urbański. Klient w każdym momencie ma prawo do dostępu do podanych danych oraz ich edycji, które znajdują się w bazie danych osobowych sprzedawcy. Klient ma także prawo do żądania zaprzestania wykorzystywania danych w celach związanych z realizacją zamówienia i w celach marketingowych.

 3. Warunkiem koniecznym korzystania ze sklepu internetowego www.motosklep.katowice.pl jest podanie niezbędnych danych do realizacji zamówienia. Dane niezbędne do realizacji zamówienie to: (adres e-mail, dane adresowe w przypadku faktury VAT podanie danych niezbędnych do jej wystawienia). Podanie w/w danych jest obowiązkowe i konieczne.

 4. Współużytkownikami danych osobowych klientów mogą być podmioty współpracujące ze sklepem www.motosklep.katowice.pl. Do takich podmiotów można zaliczyć firmy transportowe lub firmy pośredniczące w płatnościach internetowych.

 5. Firma PRO Marcin Urbański nie udostępnia i nie będzie udostępniać danych osobowych klientów do innych celów niż związanych z realizacją i przetwarzaniem zamówienia.

 6. Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), niniejszym informujemy, że:

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PRO Marcin Urbański NIP:634-251-72-06 z siedzibą w Katowicach przy ul. Kasztanowej 1
  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zakupu towaru w Sklepie Internetowym https://www.motosklep.katowice.pl
  Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale brak zgody uniemożliwia założenie konta / realizację zamówienia.

Ostatnia aktualizacja: 25.05.2018